БАКАЛАВРИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Силабус_Філософія_073-071-076-072-241-028_С.Возняк
2. Силабус_Філософія_073-Менеджмент_В.Надурак
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Силабус_Філософія-освіти-і-науки_014.03-Середня-освіта-історія_Р.Даниляк
2. Силабус_Соціологія_013-Початкова-освіта_І.Кучера
3. Силабус_Філософія_012-Дошкільна-освіта_Б.Рохман
4. Силабус_Загальна-соціологія_231-Соціальна-робота_Кучера-І.В
5. Силабус_Філософія_013-Початкова-освіта_Б.Рохман
6. Силабус_Соціологія_231-Соціальна-робота_Кучера-І.В
7. Силабус_Релігієзнавство_013-Початкова-освіта_С.Білоус
8. Силабус_Історія-української-культури_012-Дошкільна-освіта_Л.Геник
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
1. Силабус_Філософія_014-Англійська-мова_Т.Гайналь
2. Силабус_Філософія_035-Філологія_Т.Гайналь
3. Силабус_Філософія_035-Філологія_М.Дойчик 2023
4. Силабус_Історія-української-культури_014.02-Середня-освіта-Мова-і-література-англійська_Л.Геник
5. Силабус-Iук-Кучера-I.В.-035-Філологія-Анг.
6. Силабус-Iук-Кучера-I.В.-035-Філологія-Нім.
7. Силабус-Iук-Кучера-I.В.-035-Філологія-Франц.
8. Силабус-Iук-Кучера-I.В.-СОА
9. Силабус-Iук-Кучера-I.В.-СОН
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ І ІНФОРМАТИКИ
1. Силабус_Історія-української-культури_121-Інженерія-програмного-забезпечення_І.Кучера
2. Силабус_Соціологія_014-Середня-освіта_Т.Гайналь
3. Силабус_Філософія_014-Середня-освіта_Т.Гайналь
4. Силабус_Соціологія_111-Математика_Т.Гайналь
5. Силабус_Філософія_111-Математика_Т.Гайналь
6. Силабус_Філософія_112-Компютерні-науки_Т.Гайналь
7. Силабус_Філософія_112-Статистика_Т.Гайналь
8. Силабус_Історія-української-культури_014-Середня-освіта-Інформатика_Кучера-І.В
9. Силабус_Історія-української-культури_113-Прикладна-математика_Кучера-І.В
10. Силабус_Філософія_Компютерна-інженерія_Р.Даниляк
11. Силабус_Філософія_Електроніка_Р.Даниляк
12. Силабуc_Історія-укр.культури_014.04-Середня-освіта-математика_М.Новосад
ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ
1. Силабус_Філософія_Журналістика_Р.Даниляк
2. Силабус_Філософія_Середня-освіта_Польська_Р.Даниляк
3. Силабус_Філософія_Середня-освіта_Українська_Р.Даниляк
4. Силабус_Філософія_Філологія_Польська_Р.Даниляк
5. Силабус_Філософія_Філологія_Українська_Р.Даниляк
6. Силабус_Філософія_Філологія_Чеська_Р.Даниляк
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ
1. Силабув_Історія-української-культури_Туризм_Л.-Борисевич
2. Силабус_Філософія_073-071-076-072-241-028_С.Возняк
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Силабус_Філософія_Електроніка_Р.Даниляк
2. Силабус_Філософія_Середня-освіта_фізика_Р.Даниляк
3. Силабус_Філософія_Фізика-та-астрономія_Р.Даниляк
4. Силабус_Історія-української-культури_Кібернетика_Л.Геник
5. Силабус_Історія-української-культури_Фізика_Л.Геник
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
1. Білоус Світлана -Релігієзнавство-ІАз-41
2. Дойчик М.В. Робоча програма «Філософія» для студентів спеціальності 014 – «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» освітньої програми «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ, 2023 р. 28 с.
3. Силабус_Соціологія_014.03-Середня-освіта-історія_Кучера-І.В
4. Силабус. Філософія. Для студентів-істориків. Дойчик М.В. 2023
5. Силабус_Філософія_-292-Міжнародні-економічні-відносини_В.Надурак
6. Силабус-Критичне-мислення-для-бакалаврів-міжнародних-відносин
7. Силабус-Культурологія-М.-Новосад
8. Силабус-Філософія-для-бакалаврів-спец-Управління-міжнародним-бізнесом-Факультету-Історії-політології…
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
1. Силабус_Філософія_091-Біологія_О.Терешкун
2. Силабус_Філософія_Прикладна-фізика-та-наноматеріали_Р.Даниляк
3. Силабус_Філософія_-Географія_О.Терешкун
4. Силабус_Філософія_-НПЗ_О.Терешкун
5. Силабус_Філософія_-СОГ_О.Терешкун
6. Силабус_Релігієзнавство_Середня-освіта-хімія_Л.Геник
7. Силабус_Історія-української-культури_Середня-освіта-біологія_М.Новосад
8. Силабус-Історія-української-культури-М.-Новосад
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
1. Силабус_Філософія_-017-Фізична-культура-і-спрот_В.Надурак
2. Силабус_Філософія_227-Фізична-терапія-ерготерапія-В.Надурак
3. Силабус_Історія-української-культури_Фізична-культура-і-спорт_Л.-Борисевич
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
1. С.Білоус-Силабус-Релігієзнавство.-ФЛ-31
2. Силабуc-Методика-викладання-культурологічних-дисциплін-М.Новосад
3. Силабус_бак_Вступ-до-спеціальності_033-Філософія_Р.Даниляк
4. Силабус_бак_Еристика_033_Філософія_Я.Гнатюк
5. Силабус_бак_Історія-української-філософії_033_Філософія_Я.Гнатюк
6. Силабус_бак_Класична-логіка_033_Філософія_Я.Гнатюк
7. Силабус_бак_Логіка_053_Психологія_Я.Гнатюк
8. Силабус_бак_Методика-викладання-предметів-філософського-спрямування_033_Філософія_Я.Гнатюк
9. Силабус_бак_Некласична-логіка_033_Філософія_Я.Гнатюк
10. Силабус_бак_Німецька-класична-філософія_033_Філософія_Терешкун-О.Ф.
11. Силабус_бак_Філософія-історії_033_Філософія_Я.Гнатюк
12. Силабус_Вступ-до-релігієзнавства_Філософія_С.Білоус
13. Силабус_Гносеологія-та-епістемологія_Філософія_Даниляк-Р.П
14. Силабус_Історія-релігій_033-Філософія_С.Білоус
15. Силабус_Історія-української-культури_053-Психологія_Кучера-І.В
16. Силабус_МПІ_033-Філософія_Т.Гайналь
17. Силабус_Практикум-з-філософської-пропедевтики_Філософія_Даниляк-Р.П
18. Силабус_ПР-та-реклама_033-філософія_Кучера-І.В
19. Силабус_Соціологія_033-Філософія_Т.Гайналь
20. Силабус_Соціологія-масових-комунікацій_033-Філософія_Т.Гайналь
21. Силабус_Феноменологія-та-герменевтика_Філософія_Даниляк-Р.П
22. Силабус_Філософія_053-Психологія_І.Гоян
23. Силабус_Філософія-Середніх-Віків-та-доби-Відродження_033-Філософія_С.Возняк
24. Силабус_Філософія-техніки_033-Філософія_О.Терешкун
25. Силабус-Вступ-до-філософії-для-бакалаврів-філософів
26. Силабус-Релігійна-філософія-для-бакалаврів-філософів
27. Силабус-Теорія-прийняття-моральних-рішень-для-бакалаврів-філософів-Надурак-В.В.
28. Силабус-Філософія-релігії-для-бакалаврів-філософів
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
1. Силабус_Основи-філософських-знань_081-Право_Я.Гнатюк
2. Силабус_Логіка-юриста_081-Право_Я.Гнатюк
3. Силабус_ЦЄЦ_заочна_081-Право-міжн.-і-європ.-пр._М.-Дойчик
4. Силабус_ЦЄЦ_денна_081-Право-міжн.-і-європ.-пр._М.-Дойчик 2023
5. Силабус_Філософія_08-Право-заоч._Б.Рохман
6. Силабус_Філософія_08-Право_Б.Рохман.
7. Силабус_Iук_Кучера_I.В._ПР
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВА
1. Силабус_Історія-української-культури_026-025-014.13-_С.Білоус
2. Силабус_Соціологія-культури-і-мистецтв_023-Образотворче-мистецтво-декоративне-мистецтво_А.Макарова
3. Силабус_Філософія_Графічний-дизайн_Р.Даниляк
4. Силабус_Філософія_Дизайн-одягу_Р.Даниляк
5. Силабус_Філософія_Дизайн-середовища_Р.Даниляк
6. Силабус_Філософія_Музичне-мистецтво_Р.Даниляк
7. Силабус_Філософія_Сценічне-мистецтво_Р.Даниляк
8. Силабус_Філософія_Хореографія_Р.Даниляк
9. Силабус_Етика-та-естетика_014.12-Середня-освіта-Образотворче-мистецтво_С.Білоус
10. Силабус_Історія-укр-культури_022-Дизайн-середовища_Білоус-С.І
11. Силабус-ІУК-Дизайн-М.-Новосад
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
1. Силабус_-Історія-української-культури_016-Спеціальна-освіта_Кучера-І.В
2. Силабус_Історія-української-культури_281-Публічне-управління_Кучера-І.В
3. Метод.рекомендації-з-Фiлософii_Самос.робота_ОР_бакалавр_мiжфак_Терешкун-О.Ф.
4. Силабус_Фiлософiя_для_ПУА_Терешкун-О.Ф.