2023

Силабус_Аксіологія_033_Філософія_С.Білоус

Силабус_Вступ до релігієзнавства_033_Філософія_С.Білоус

Силабус_Іслам-світова релігія_033_Філософія_С.Білоус

Силабус_Історія релігій_033_Філософія_С.Білоус

Силабус_Історія української культури_для всіх спеціальностей в яких ІУК обовязкова дисципліна_С.Білоус.

Силабус_Навчальна практика_033 Філософія_С.Білоус

Силабус_Релігієзнавство_для всіх спеціальностей_С.Білоус

Силабус_Релігійна етика_231_Соціальна робота_С.Білоус

Силабус_Філософська антропологія_033_Філософія_С.Білоус

Силабус_Вступ до філософії_033Філософія_Гайналь Т.О.

Силабус_Загальна соціологія_231Соціальна робота_Гайналь Т.

Силабус_Масова комунікація та інформація_033Філософія_Гайналь Т.О.

Силабус_Методика підготовки інтервюера_033Філософія_Гайналь Т.О.

Силабус_Онтологія_033Філософія_Гайналь Т.О.

Силабус_Соціальна філософія_033Філософія_Гайналь Т.О.

Силабус_Соціологічні аспекти маркетингу_033Філософія_Гайналь Т.О.

Силабус_Соціологія_033Філософи_Гайналь Т.О.

Силабус_Соціологія_075Маркетинг_Гайналь Т.О.

Силабус_Соціологія_231Соціальна робота_Гайналь Т.О.

Силабус_Філософія_014 Іноземні мови (середня освіта)_Гайналь Т.О.

Силабус_Філософія_014 Середня освіта (Математика)_Т.Гайналь

Силабус_Філософія_014.09 Середня освіта (інформатика)_Гайналь Т.О.

Силабус_Філософія_111Математика_Гайналь Т.О.

Силабус_Філософія_113Прикладна математика_Гайналь Т.О.

Силабус_Філософія_122Компютерні науки_Т.Гайналь

Силабус_бак_Вступ до спеціальності_033 Філософія_Р.Даниляк_2022

Силабус_бак_Гносеологія та епістемологія_033 Філософія_Р.Даниляк_2022

Силабус_бак_Методологія та методика соціологічних досліджень_033 Філософія_Р.Даниляк_2022

Силабус_бак_Практикум з філософської пропедевтики_033 Філософія_Р.Даниляк_2022

Силабус_бак_Феноменологія та герменевтика_033 Філософія_Р.Даниляк_2022

Силабус_бак_Філософські основи риторики_033 Філософія_Р.Даниляк_2022

PR та реклама 033 Філософія Кучера

Силабус Історія української культури 075 Маркетинг Макарова

Силабус Історія української культури 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Макарова

Силабус Наука і техніка в українській культурі 171 Електроніка Макарова

Силабус Філософія 014.08 Середня освіта (фізика і математика) Макарова

Силабус Філософія та методологія науки 171 Електроніка Макарова

Силабуc _ Філософія _ 033 Філософія _ М.Новосад

Силабус_Ффлософія_012 _ 205 Лісове госодарство_ М.Новосад

Силабус_Діалектика і метафізика_033_Факультет психології_Я.Гнатюк

Силабус_Еристика_033_Факультет психологі_Я.Гнатюк

Силабус_Історія української філософії_033_Факультет психології_Я.Гнатюк

Силабус_Класична логіка_33_Факультет психології_Я.Гнатюк

Силабус_Логіка_054_Факультет психології_Я.Гнатюк

Силабус_Некласична логіка_033_Факультет психології_Я.Гнатюк

Силабус_Філософія історії_033_Факультет психології_Я.Гнатюк