Тетяна Гайналь

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Гайналь

Доцент, кандидат філософських наук.

Дата та місце народження:  10.04.1978 р., Закарпатська область.

Вища освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет (2001).

Аспірантура: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра філософії (2004).

Кандидатська дисертація: «Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до природи» (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005).

Дослідницькі зацікавлення: соціологія сім’ї, масова інформація та комунікація.

Викладає дисципліни: Соціологія сім’ї, Масова комунікація та інформація: соціологічний аспект, Філософія в системі культури, Соціологія (для гуманітарних і соціальних спеціальностей), Філософія (для гуманітарних і технічних спеціальностей).

Пройшла міжнародне стажування без відриву від виробництва (22.04.2023 – 28.05.2023) в Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow (кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща). Тема стажування: «Tools of Distorting Reality in the Media» (Сертифікат SZFL-002404 від 28.05.2023 р.). 6 кредитів (180 год.).

Публікації:

Гайналь Т., Даниляк Р., Кучера І. Механізми конструювання соціальної пам’яті. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2022. Вип.1, Т.5. С.18–25.

Гайналь Т., Кучера І., Білоус С. Епоха постправди: фактори виникнення і виживання. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022. №36. С. 15–20.

Даниляк Р., Гайналь Т., Кучера І. Підстави типології механізмів соціальної меморіалізації. Грані: науково-теоретичний альманах. 2022. Том 25. №4.  С. 24–29.

Гайналь Т., Даниляк Р., Кучера І. Ефекти діджиталізації в сучасному суспільстві. Перспективи. Соціально-політичний журнал. 2022. №2. С.17–25.

Кучера І., Гайналь Т., Даниляк Р. Вплив москвофільських організацій на діяльність російських окупаційних органів влади у Східній Галичині (1914 – 1915). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 52. Том 2. С. 28–35.

Кучера І.,  Гайналь Т., Даниляк Р. Особливості російського адміністративного управління у Тимчасовому військовому генерал-губернаторстві Галичини (серпень 1914 – червень 1915). Грані: науково-теоретичний альманах. 2022. Том 25. №3.  С. 56–62.

Кучера І., Гайналь Т., Даниляк Р. Соціально-економічне становище мешканців Східної Галичини під час російської окупації у роки Першої світової війни (1914-1917 рр.). Грані: науково-теоретичний альманах. 2021. Том 24. №12.  С. 5–14.

Гайналь Т. Образ та рух у філософії кіно Ж. Дельоза. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. 2013. Вип. 28. С. 11–16.

Гайналь Т. О. Фактори соціалізації молоді в сучасній сім’ї. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2013. № 9 (101). С. 85–90.

Гайналь Т. Підходи до визначення культури в філософії. Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. 2013. Вип. 75 (№ 8). С. 391–393.

Гайналь Т. О. Специфіка ґендерної ідентичності. Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. 2011. Вип. 55 (№ 12). С. 286–290.

Науково-популярні публікації:

Гайналь Т.О. Труднощі в роботі соціолога в умовах проведення глибинного інтерв’ю. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV науково-практичної конференції 2 частина: «Наука і сучасність: виклики глобалізації», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій, 2018. С.85–89.

Гайналь Т.О. Соціологічні класифікації та типології туристів. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VI науково-практичної конференції 2 частина: «Наука як рушійна антикризова сила», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій, 2019. С.75–78.

Гайналь Т.О. Постправда та фейк у соціальній реальності. «Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального» [Електронний ресурс]: зб. матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.; 30 березня 2021 р., м. Київ. / Упорядник: Артеменко С.Б. Київ: КНЕУ, 2021. С.192–194.