Опис освітньо-наукової програми “Філософія”, ОНП, НП

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців рівня PhD спеціальності 033 «Філософія»

Certificate_PhD in Philosophy

    Історія успішної підготовки наукових кадрів із філософських спеціальностей в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника бере свій початок з 1997 р. (спеціальність 09.00.05 – Історія філософії). У 2001 р. розпочато набір на спеціальність 09.00.07 – Етика.

     Відповідно до вимог часу, у 2016 р. в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника було розроблено освітньо-наукову програму для провадження підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) зі спеціальності 033 «Філософія». Метою програми є пiдготовка конкурентоспроможного, iнтегрованого у міжнародний науково-освiтнiй простiр фахiвця, здатного розв’язувати комплексні проблеми науково-організаційного, дослідницько-інноваційного і прикладного характеру у галузі теоретичної, практичної діяльності філософа, викладацькій діяльності. Програма спрямована на створення можливостей для належної науково-теоретичної, науково-практичної та мовної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 «Філософія». Програма є органічною складовою діяльності кафедри філософії соціології та релігієзнавства факультету психології, яку з 2017 р. очолює Дойчик Максим Вікторович, доктор філософських наук, доцент, гарант програми, керівник проектної групи. Наукові дослідження аспірантів здійснюються відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Історичний розвиток української та світової філософії: історія та перспективи» (Державний реєстраційний номер: 0122U001393). Програма розрахована на 4 роки. Навчальні дисципліни програми скеровані на формування умінь системного виконання та подальшої промоції дисертаційного дослідження із використанням як державної української мови, так і англійської. В межах виконання наукової складової програми, здобувач ступеня доктора філософії здійснює власне наукове дисертаційне дослідження за підтримки і наставництва наукового керівника та фіксує його результати у формі дисертаційної роботи. За підсумками успішного завершення підготовки  за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) зі спеціальності 033 «Філософія», успішного захисту дисертаційної роботи, здобувачу присвоюється ступінь доктора філософії зі спеціальності 033 «Філософія».

Освітньо-наукова програма:

033-Filosof-PHD-OP-2016

033-Filosof-PHD-OP-2020

033-Filosof-PHD-OP-2022

Навчальний план:

033-Filosof-PHD-NP-2016

033-Filosof-PHD-NP-2020

033-Filosof-PHD-NP-2022

Certificate_PhD in Philosophy

 

 

Проєкт освітньої програми “Філософія

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою maksym.doichyk@pnu.edu.ua з 30.06.2022 – 30.07.2022 р.

Гарант освітньої програми: Дойчик Максим Вікторович