2022-2023

Силабус_бак_231Соціальна робота_Загальна соціологія_Гайналь Т.О.

Силабус_бак_Аналітична філософія_033_Філософія_Я.Гнатюк

Силабус_бак_Евристика_033_Філософія_Я.Гнатюк

Силабус_бак_Еристика_033_Філософія_Я.Гнатюк

Силабус_бак_Логіка, методологія і філософія науки_Всі_спеціальності_Я.Гнатюк

Силабус_бак_Логічний самозахист_Всі_спеціальності_Я.Гнатюк

Силабус_бак_Методика підготовки інтервюерів_033Філософія_Т.Гайналь

Силабус_бак_Практикум з філософської пропедевтики_033 Філософія_Р.Даниляк

Силабус_бак_Соціологія знання та пам’яті_Всі спеціальності_Р.Даниляк

Силабус_бак_Філософія освіти і науки_Всі спеціальності_Р.Даниляк

Силабус_бак_Філософські основи риторики_033 Філософія_Р.Даниляк

Силабус_Інституційні зміни суч. укр. суспільства_Бакалавр_Гайналь Т.О.

Силабус_Масова комунікація та інформація_Бакалавр_Т.Гайналь

Силабус_Соціологія сім`ї_Бакалавр_Гайналь Т.О.

Силабус_Соціологія_01,03_Бакалавр_Гайналь Т.О.

Силабус_Соціологія_05,06,07,08,28_Бакалавр_Гайналь Т.О.

Силабус_бак_ПР та реклама вибіркові дисципліни

Силабус_бак_Соцiологiя культури i освiти вибіркові

Силабус_бак_Соціологія реклами та споживання_вибіркові. 2021

Силабус_бак_Соціологія_ вибіркові курси

Силабус ІУК 2021р.Новосад

Силабус_бак_ Філософія техніки_ 2022

Силабус_маг_ Філософія техніки_ 2022

Силабус_бак_Історі релігій_для спеціальності Філософія_бак._Білоус С.І.

Силабус_бак_Історія української культури (ІУК)_для всіх спеціальностей в яких ІУК вибіркова дисципліна_бак._Білоус С.І.

Силабус_бак_Релігієзнавство_для всіх спеціальностей_бак._Білоус С.І.

Силабус_бак_Релігієзнавство_для спеціальності Хімія_бак._Білоус С.І.

Силабус_бак_Етика бізнесу_ вибіркові курси Рохман Б.М.

Силабус_PhD_Методика проведення наукових дебатів_для всіх спеціальностей_Возняк Степан

Силабус_Методика проведення дебатів_для всіх спеціальностей_Возняк Степан

Силабус_Філософія дитинства_для всіх спеціальностей_Возняк Ореста

Силабус_Філософський аналіз сучасного мистецтва_для всіх спеціальностей_Возняк Степан

Силабус бак Культурологія Новосад М.Г.

Силабус_бак_Іслам-світова релігія_для всіх спец._Білоус С.І.

Силабус_бак_Християнство-світова релігія_для всіх спец._Білоус С.І.

Силабус_бак_Християнське мистецтво України_для всіх спец._Білоус С.І.

Силабус_бак_Цінності європейської цивілізації_для_всіх_спец._Дойчик М.В.

Силабус_бак_Етика-та-естетика_для_всіх_спец._Білоус С.І.

Силабус_бак_Філософія-в-системі-культури_для_всіх_спец._Гайналь Т.О.

Силабус_бак_Етика ділового спілкування_ для всіх спец. Рохман Б.М.

Силабус_бак_Етика та естетика для всіх спеціальностей Рохман Б.М.

Силабус_бак_Соціологія туризму_033 Філософія_Р.Даниляк_2022

Силабус_Філософія в системі культури

Силабус_Соціологія релігії_Гайналь Т.О.

Силабус_Філософія свободи для всіх спеціальностей Рохман Б.М.

Силабус Історична память української нації

Силабус-Архетипіка-соціальних-процесів