СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Силабус_бак_Соцiологiя знання та пам`ятi_для всіх спеціальностей_Даниляк Р.П.

Силабус_бак_Фiлософiя освiти i науки_для всіх спецiальностей_Даниляк Р.П.

Силабус_бак_Релiгiєзнавство_014.06 Середня освiта.Хiмiя_Бiлоус С.I.

Силабус_бак_Релiгiєзнавство_для всіх спец._Бiлоус С.I.

Силабус_бак_Культурологія_для всіх спец._Новосад М.Г.

Силабус Критичне мислення для студентів усіх спеціальностей (Надурак В.В.)

Силабус_бак_Соцiологiя_для всiх спецiальностей_Кучера_I.В.

Силабус_бак_Соцiологiя реклами та споживання для всiх спецiальностей_Кучера I.В.

Силабус_бак_Соцiологiя культури i освiти_для всiх спецiальностей_ Кучера І.В.

Силабус_бак_PR та реклама_для всiх спецiальностей_Кучера І.В.

Силабус_бак_Iнституцiйнi змiни суч. укр. суспiльства_для всіх спец._Гайналь Т.О.

Силабус_бак_Масова комунiкацiя та iнформацiя_для всіх спец._Гайналь Т.О.

Силабус_бак_Соцiологiя сім`i_для всіх спец._Гайналь Т.О.

Силабус_бак_Соцiологiя_01,03_для всіх спец._Гайналь Т.О.

Силабус_бак_Соцiологiя_05,06,07,08,28_для всіх спец._Гайналь Т.О.

Силабус_бак_Філософія техніки_ для всіх спец._Терешкун О.Ф.

Силабус_маг_Філософія техніки_для всіх спец._Терешкун О.Ф.

Силабус_бак_Цінності європейської цивілізації_081 Право_Дойчик М.В.

Силабус_бак_Цінності європейської цивілізації_для всіх спец._Дойчик М.В.

Силабус_бак_Методика проведення дебатiв_для всiх спец._Возняк С.В.

Силабус_бак_Фiлософiя дитинства_для всiх спец._Возняк С.В.

Силабус_маг_Методика проведення дебатiв_для всiх спец._Возняк С.В.

Силабус_маг_Фiлософiя дитинства_для всiх спец._Возняк С.В.

Силабус Філософія релігії для студентів усіх спеціальностей (Надурак В.В.)-1

Силабус_бак_Теорія креативності_Всі_спеціальності_Я.Гнатюк

Силабус_бак_Формальна і неформальна логіка_Всі_спеціальності_Я.Гнатюк

Силабус_PhD_Методика проведення наукових дебатiв_033фiлософiя_Возняк С.В.

Силабус_PhD_Методика проведення наукових дебатiв_для всiх спец._Возняк С.В.

Силабус_PhD_Дидактика філосоофії_033_Філософія_Я.Гнатюк

Силабус бак Етика бізнесу Рохман Б.М.

Силабус_PhD_фiл.аналiз.сучасн.мист._для_всiх_спецiал_ностей_Возняк

Силабус_PhD_фiл.аналiз.сучасн.мист._фiлософiя_Возняк

Силабус_бак_фiл.аналiз.сучасн.мист._для_всiх_спецiал_ностей_Возняк

Силабус_маг_фiл.аналiз.сучасн.мист._для_всiх_спецiал_ностей_Возняк

Силабус_бак_Iсторiя_релiгiй_(iсторiя_християнства)_всi_спецiал_ностi_С.Бiлоус

Силабус_бак_Iсторiя_релiгiй_033_Фiлософiя_С.Бiлоус

Силабус_маг_Футурологiя_033_Фiлософiя_С.Бiлоус