Робочі програми дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін

 1. Іноземна мова.
 2. Організація наукової діяльності.
 3. Філософія і методологія науки.
 4. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіт та професійна етика.
 5. Світова філософія як школа думки.
 6. Актуальні проблеми сучасної етики.
 7. Управління науково-дослідницькими проектами.
 8. Інформаційно-аналітичні технології у наукових пошуках.
 9. Педагогічна практика.
 10. Людинотворча сутність культури
 11. Дидактика філософії
 12. Філософія освіти і сучасні проблеми вищої школи
 13. Евристичне конструювання філософських понять та концептів
 14. Філософський аналіз сучасного мистецтва
 15. Тренінг з організації ведення переговорів