Обов`язкові дисципліни

 

Силабуси нормативних навчальних дисциплін
Код н/д Компоненти освітньої програми Кількість кредитів Семестр Форма підсумкового контролю
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК1 Іноземна мова 9 1,2,3 Залік,

Екзамен

ОК2 Організація наукової діяльності 6 1-2 Залік
ОК3 Філософія і методологія науки 3 1 Екзамен
ОК4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика 3 1 Залік
Разом 21
1.2. Цикл професійно-наукової підготовки
ОК5 Світова філософія як школа думки 6 1,2 Залік, Екзамен
ОК6 Актуальні проблеми сучасної етики 6 1,2 Залік, Екзамен
ОК7 Управління науково-дослідницькими проєктами 3 2 Залік
ОК8 Інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках 3 2 Екзамен
Разом 18
1.3. Цикл практичної підготовки
ОК9 Педагогічна практика 3 4 Залік
Всього 3
Разом 42

Робочі програми навчальних дисциплін

 1. Іноземна мова.
 2. Організація наукової діяльності.
 3. Філософія і методологія науки.
 4. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіт та професійна етика.
 5. Світова філософія як школа думки.
 6. Актуальні проблеми сучасної етики.
 7. Управління науково-дослідницькими проектами.
 8. Інформаційно-аналітичні технології у наукових пошуках.
 9. Педагогічна практика.

Плани семінарських (практичних) занять

 1. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіт та професійна етика.
 2. Іноземна мова (англійська).
 3. Організація наукової діяльності.
 4. Філософія і методологія науки.
 5. Управління науково-дослідницькими  проєктами