ІСТОРІЯ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства виводить свою історію з 1962 року. У вересні 1995 року із загальноуніверситетської кафедри філософії переведена в структуру новоствореного філософського факультету. З 27 жовтня 2011 року кафедра у зв’язку із виробничою необхідністю була перейменована на – кафедра філософії та соціології (наказ № 180-кд від 27 жовтня 2011 року), а з 1 липня 2016 р. – кафедра філософії, соціології та релігієзнавства (у зв’язку з об’єднанням колективів кафедри філософії та соціології та кафедри релігієзнавства, теології та культурології).

Кафедра є випускною для спеціальностей «Філософія» (ОР «Бакалавр», ОР «Магістр»), «Соціологія» (ОР «Бакалавр», ОР «Магістр») та «Релігієзнавство» (ОР «Магістр»).

На кафедрі з 1997 р. успішно діє аспірантура зі спеціальностей «Історія філософії» (09.00.05), з 2001 р. «Етика» (09.00.07), з 2009 р.  «Релігієзнавство» (09.00.11)  Через навчання в аспірантурі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів. Тематика дисертацій охоплює широку філософську проблематику. Теми дисертацій аспірантів та здобувачів відповідають загально-кафедральній темі.