Марія Новосад

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народилася 6 серпня 1959 році в селі Чагрів, Рогатинського району, Івано – Франківської області. В 1976 році закінчила ЗОШ с. Чагрів. В 1982 році закінчила Рівненський державний інститут культури  (спеціальність – організатор-методист культурно-дозвіллєвої діяльності). У 1982-1996 рр. – викладач історії культурно – освітньої роботи Калуського училища культури. В 1994 – 1996 рр. – стажувалася та приймала участь при Міністерстві культури над розробкою навчальної дисципліни «Культурологія».

У 1996 р. закінчила Академію керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ) за спеціальністю 7.02.01.01. Культурологія (викладач культурології, української та світової культури). В 1996-1999 рр. – викладач – методист Калуського коледжу культури, у 1998 – 1999 рр. – асистент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В 1999 – 2002  рр. – аспірант (стаціонар) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Українська пісня в контексті художнього життя Галичини другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (17.00.01- теорія та історія культури; Академія керівних кадрів культури і мистецтв) (2002).

З 2003 – 2005 рр. на посаді доцента кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри релігієзнавства і теології.

З 2016 р. доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Є автором 108 публікацій, з них 78 наукового та 16 навчально-методичного характеру.

Додаткові знання, навички та вміння: збираю та поширюю фольклор, українські звичаї та обряди:  німецька, польська мови.

E-mail:novosadmg@ukr.net

Бібліографія праць:

Фольклорно-пісенні традиції в театральному мистецтві Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. //Вісник ДАККККІМ № 3. – К., 2008. – С. 73-81.

Новосад М. Г. Пісенне мистецтво як основа духовної культури українців.//Вісник ДАККККІМ. – №4. – К., 2009. – С. 54-58.

Новосад М. Г. Мистецькі цінності сакральної пісні. Культура і сучасність. – № 2. – К., 2009. – С. 201-205.

Новосад М.Г. Проблема збережень національних традицій в сучасній українській культурі . Теоретичні питання культурології. – Мелітополь – № 3. – 2009. – С. 84-89.

Новосад М.Г. Релігійні звичаї та обряди як початки формування екологічної етики людства / М.Г. Новосад // Матеріали міжнародної конференції «Історія релігії в Україні». – Львів, 2009. – С. 36-41.

Новосад М. Г. Фольклорні традиції в контексті формування етнокультурних цінностей Галичини. //Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-релігійні особливості Галицького регіону і загальноукраїнському контексті». – Галич, – 2010. – С.221-225.

Новосад М. Г. Народна пісня – прикметна ознака національної культури. Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. – Вип. ІІ. – Мелітополь, –  2010. – С.56-62.

Новосад М. Г. Естетична вартість українського фольклору в концепціях митців романтизму. //Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Українська філософська думка у контексті європейської філософії». – Івано-Франківськ, 2011.- С. 196-199.

Новосад М. Г. Християнство: діалог культурно-мистецьких традицій. //Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна – Ватікан». – Галич, 2011. – С.294-300.

Новосад М. Г. Релігійна обрядовість як джерело формування екологічної етики людства. //Матеріали міжнародної наукової конференції «Християнські міжконфесійні взаємини: загальноєвропейський та український досвід»- Галич, 2012. – С.187-192.

Новосад М. Г. Релігійна свідомість в контексті українських народних традицій. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна – Ватікан» Збірник наукових праць – К., 2012. – с. 64-72.

Новосад М. Г. Взаємовплив народних традицій та християнських культів в етнокультурних процесах  України. //Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини» – Галич, 2013. – с. 210-214.

Новосад М. Г. Українська народна пісня – складова духовної культури. //Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» – Львів, 2013. – с. 306-403.

Новосад М. Г. Народна творчість як унікальне явище Гуцульщини. //Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Християнство в Карпатах (до 1025-річчя Хрещення Русі) – Івано-Франківськ, 2013. – с. 240-248.

Новосад М. Г. Етнокультурні традиції в авраамічних релігійних культах. //Матеріали міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини» – Галич, 2014. – с. 377-382.

Новосад М. Г. Другий Ватіканський Собор: питання релігійної свободи в сучасному вимірі. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна – Ватікан» Збірник наукових праць – Івано-Франківськ: ПП Маргітич О.І. 2014.- с 167-175.

Новосад М. Г. Релігійна свобода в контексті декларації («Гідності людської») Другого Ватиканського Собору (1962-1965рр.). // Матеріали міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігі: проблеми свободи совісті та віросповідання в контексті різноманітних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі» – Галич, 2015. – с.188-196.

Новосад М.Г. Корпоративна культура підприємств в контексті сучасних європейських стандартів. // Культурологічний альманах: Випуск 2. Іноваційні технології в культурній галузі. – Вінниця : ТОВ Нілан – ЛТД. 2016. – с.70-75.

Новосад М.Г. Культуротворча цінність фольклорних традицій в сучасних реаліях. //Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» – Львів-2016 – с.422-427.

Новосад М.Г. Формування релігійної свідомості в контексті українських народних традицій. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Релігія на шляху подолання конфліктів: жертовність, поразки, компроміси» – Львів – 2016 – с. 78-86.

Новосад М.Г. Аматорське мистецтво як шлях до розкриття та формування особистості молоді. //Гуманітарний корпус № 9 – К., 2017. – с.160-165.

Новосад М.Г. Фольклор як основа колективної пам’яті українського народу. //Гуманітарний корпус № 10 – К., 2017. – с.154-160.

Novosad M. CORPORATE CULTURE AS BASIS OF ACTIVITY OF ENTERPRISE Proceedings of XVІ International scientific conference “World science news”. Morrisville (USA), Lulu Press., 2018. – с. 135-138.

Новосад М. Г. Вивчення фольклору в концепціях митців українського романтизму: сучасний вимір. Культурологічний альманах: Випуск 11. – Вінниця: Тов. «ТВОРИ», 2018. – с.69-75.

Новосад М. Г. Обрядово-пісенні традиції карпатського субетносу як вираз національної культури. Гуманітарний корпус: Випуск 24 – К., 2019.- с. 67-72.

Новосад М. Г. Релігійний контекст різнобічної діяльності Української Греко-Католицької Церкви як утвердження християнського світогляду в сучасному соціумі. //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії в Україні в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин» – Галич. – 2020,- с.143-151.

Навчально-методичні праці

 1. Навчально-методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання з курсу «Культурологія». -Івано-Франківськ: Видав. «Артекс», – 2009, – 37 с.
 2. Лекції з курсу «Культурологія».- Брошнів: Видав. «Таля», 2009. – 120 с.
 3. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія  української культури». Івано-Франківськ: Видав. «Артекс», 2012, – 67 с.
 4. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Культурологія».- Івано-Франківськ,:Видав. «Артекс», 2012, – 56 с.
 5. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство».- Івано-Франківськ: Видав. «Артекс», 2013, – 68 с
 6. Лекції з Історії української культури. – Івано-Франківськ: Видав. «Артекс», 2013, – 140 с.
 7. Новосад М. Г. Навчально-методичні рекомендації до проведення тестового контролю з «Історії української культури». – Івано-Франківськ: Видав. «Артекс» 2014. -75 с.
 8. Новосад М. Г. Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт. – Івано-Франківськ: Видав. «Артекс»,  2014. – 41с.
 9. Новосад М. Г. Лекції для дистанційної форми навчання з курсу «Релігієзнавство». – Калуш: «Артекс», 2015. – 215 с.
 10. Новосад М. Г. Навчально-методичне забезпечення для дистанційної форми навчання з курсу «Історія української культури – Калуш: «Артекс», 2016. -251 с.
 11. Новосад М. Г. Історія української культури – Навчально-методичні рекомендації. – Івано-Франківськ: «Територія друку» – 2018.-196 с.