ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Анотації варіативні:

Анотація-варіативна-бакалавр-соціології

Анотація-варіативна-бакалавр-філософії

Анотація-варіативна-магістр-соціології

Анотація-варіативна-магістр-філософії

Перелік дисциплін вільного вибору студента:

Філософія (Бакалавр)

3 семестр

1. Філософські проблеми сучасного природознавства;
2. Теоретичні основи свободи совісті;
3. Методика підготовки інтерв`юера;
4. Соціологія особистості.

4 семестр

1. Практична етика;
2. Професійна етика;
3. Філософські основи риторики;
4. Соціологія вільного часу та дозвілля;
5. Соціологія сім`ї;
6. Соціологія політики.

5 семестр

1. Біоетика;
2. Етика бізнесу.

6 семестр

1. Соціологія молоді;
2. Соціальна та комунікативна етика.

7 семестр

1. Порівняльна етика;
2. Праксеологія;
3. РR та реклама;
4. Релігійна філософія;
5. Соціологія релігії;
6. Соціологія масових комунікацій.

8 семестр

1. Еристика;
2. Етична експертиза сучасних моральних дилем;
3. Соціологічні аспекти маркетингу;
4. Соціологія суспільних рухів і громадянського суспільства;
5. Теорія прийняття моральних рішень;
6. Філософія техніки.

Філософія (Магістр) 

1 семестр

1. Методика організації філософських дискусій;
2. Філософія економіки.

2 семестр

1. Філософські основи творчої діяльності;
2. Філософія постмодерну.
3. Проблема людини в історії філософії;
4. Комп`ютерні методи в соціології.

3 семестр

1. Проблема людини в українській філософії;
2. Евристика;
3. Футурологія;
4. Філософія гідності.

 

Соціологія (Бакалавр)

3 семестр

1. Методика підготовки інтерв`юера;
2. Соціологія повсякденності;
3. Соціологія організації;
4. Соціологія туризму.

4 семестр

1. Вибірковий метод в соціології та маркетингу;
2. Соціологія молоді;
3. Політичний маркетинг та електоральні технології;
4. PR-діяльність соціолога;
5. Сучасні соціологічні теорії;
6. Соціологія особистості.

5 семестр

1. Історія емпіричної соціології;
2. Візуальна соціологія.

6 семестр

1. Глибинне інтерв`ю: теорія і технологія;
2.Соціологія суспільних рухів і громадянського суспільства.

7 семестр

1. Соціальні технології;
2. Соціальне проектування;
3. Етичні принципи діяльності в соціології та маркетингу;
4. Філософія історії.

8 семестр

1. Соціологічний аналіз міграційних процесів;
2. Організація роботи соціологічної служби;
3. Політичний маркетинг та електоральні технології;
4. Емпіричні контент-аналітичні дослідження;
5. Соціологія техніки;
6. Соціологічні аспекти маркетингу;
7. Екологічна соціологія;
8. Методи аналізу та комп`ютреної обробки соціологічної інформації.

Соціологія (Магістр)

1 семестр

1. Теорія прийняття моральних рішень;
2. Гендерна соціологія.

2 семестр

1. Теорет. та прикл.аспекти аналізу інформ.простору та медіа агентів;
2. Тренінг з організації ведення переговорів;
3. Підготовка та презентація результатів соціологічного дослідженн;
4. Якісні методи дослідження конфлікту.

3 семестр

1. Протести і революції: соціологічний аналіз;
2. Громадянська культура студентської молоді;
3. Соціальне прогнозування;
4. Соціальна безпека.