Вибіркові дисципліни

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін
Код н/д Компоненти освітньої програми Кількість кредитів Семестр Форма підсумкового контролю
ВК10 Людинотворча сутність культури 3 3 Екзамен
ВК11 Дидактика філософії 3 4 Екзамен
ВК12 Філософія освіти і сучасні проблеми вищої школи 3 3 Екзамен
ВК13 Евристичне конструювання філософських понять та концептів 3 3 Залік
ВК14 Філософський аналіз сучасного мистецтва 3 3 Залік
ВК15 Тренінг з організації ведення переговорів 3 4 Залік
Разом 18
/ Академічна доброчесність як чинник актуалізації гідності особистості
/ Теоретичні основи соціальної філософії і соціального прогнозування
/ Синергетична методологія в дослідженні феномену моралі
/ Теорія прийняття моральних рішень
/ Методика проведення наукових дебатів
/ Критичне мислення

 

 

 

Вибіркові дисципліни обираються аспірантами за допомогою гугл-форми

Робочі програми навчальних дисциплін

Людинотворча сутність культури

Дидактика філософії

Філософія освіти і сучасні проблеми вищої школи

Евристичне конструювання філософських понять та концептів

Філософський аналіз сучасного мистецтва

Тренінг з організації ведення переговорів