З нагоди відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди відбувся методологічний семінар «Ідейний потенціал філософської спадщини Григорія Сковороди та виклики сьогодення»

         Сьогодні наше суспільство вкотре потребує відповіді на питання, якою є сучасна українська ідентичність. Осмислення самих себе і свого місця в сім’ї народів неможливе без звернення до спадщини мислителів, творчість яких заклала фундамент українського світорозуміння. Однією із таких визначних постатей є Григорій Сковорода. Звернення до його творчості дає можливість осягнути не лише ідейний ландшафт України XVIII століття, але й окреслити магістральні лінії формування нашої культурної ідентичності. Захід, присвячений Григорію Сковороді, став черговою колективною подорожжю у світ філософської спадщини видатного українця та спробою виокремити актуальні для нашого сьогодення ідеї. Учасники круглого столу докладно обговорили сучасні інтерпретації сковородинського розуміння свободи, самопізнання, сродної праці, душевного миру, щастя  та сенсу життя. А також простежили зв’язок між спадщиною українського філософа і актуальними проблемами, які постають перед українським суспільством сьогодні.

       За результатами роботи круглого столу планується видання збірника матеріалів  доповідей із  найбільш цікавих та актуальних питань сковородинознавства.