ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Станом на 1 листопада 2022 року на кафедрі філософії, соціології та релігієзнавства виконуються  дисертаційні роботи на здобуття ступеня «доктора філософії» в галузі 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 033 «Філософія»:

4-й рік навчання. Випуск вер. 2022 р.

денна форма навчання:

 1. Айвенко Ірина Одександрівна – «Феномен праці в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз)» (науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Гнатюк Ярослав Степанович);
 2. Бажанський Дмитро Романович – «Раціональна реконструкція парадигм філософії управління ХХ ст.» (науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Гнатюк Ярослав Степанович);
 3. Матвійчук Тарас Вікторович – «Співвідношення сущого та належного у філософії Л. Вітгенштайна» (науковий керівник, доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Дойчик Максим Вікторович);

3-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Макарук-Воропаєва Катерина Ігорівна – «Ідея гідності в гендерних студіях: філософський аспект» (науковий керівник, доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Дойчик Максим Вікторович) (академічна відпустка);

3-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Будз Андрій Володимирович – «Формування аксіології у західноєвропейській філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття» (науковий керівник – доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології Гоян Ігор Миколайович);
 2. Білінський Віктор Романович – «Ідея гідності у творчості Аврелія Августина філософсько-психологічний аспект» (науковий керівник, доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Дойчик Максим Вікторович);
 3. ДуфенюкМихайло Іванович – «Соціальне управління як умова розвитку суспільства: історико-філософський аспект» (науковий керівник, доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Дойчик Максим Вікторович).

2-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Бутчак Христина Михайлівна – «Філософсько-антропологічна концепція Мирослава Поповича» (науковий керівник, доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Дойчик Максим Вікторович);

1-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Петранюк Андрій Ігорович – «Індивідуальна та групова ідентичність в інформаційно-мережевому просторі: філософський вимір» (науковий керівник – доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології Гоян Ігор Миколайович);
 2. Черняк Артур Анатолійович – «Єдність історичного та сучасних чинників у формуванні національного світогляду» (науковий керівник кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Даниляк Ростислав Петрович);
 3. Деркач Віталій Васильович – «Філософсько-релігійний вимір української національної ідеї (ХХ – початок ХХІ століття)» (науковий керівник кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Білоус Світлана Іванівна).
 4. Верстин Андрій Андрійович – «Релятивізм моральних цінностей в епоху постправди» (науковий керівник кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Гайналь Тетяна Олександрівна).

 

Таблиця відповідності наукових праць наукових керівників кафедри філософії, соціології та релігієзнавства темам дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії за ОНП Філософія

 

Тематика дисертацій з 1997 р.:

Тематика дисертацій аспірантів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства охоплює переважно історико-філософську та етичну проблематику: «Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму кінець 16 – перша третина 17 століття», «Етичний релятивізм у філософії постмодерну», «Етичний вимір концепції ноосфери», «Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз», «Проблема суб’єкта історичного процесу в українській філософії кінця 19-першої чверті 20 століть», «Неоязичництво як світоглядне явище: історико-філософський аналіз», «Моральний  вимір свободи», «Етична вчення Івана Яковича Франка», «Ідея соціальної справедливості в українській філософській думці другої половини ХІХ – початку ХХ століть», «Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса», «Ідея нації в соціально-філософській думці України останньої чверті ХІХ–ХХ ст.», «Феномен сорому: етико-філософський аналіз», «Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХІІІ ст.», «Етичні рефлексії українського модернізму», «Етичний вимір ідей світського гуманізму першої половини ХХ ст.», «Естетичний ідеал в українській філософській думці останньої чверті ХІХ – початку ХХ століть», «Формування концепції людиновимірності техніки у екзистенціальній філософії», «Феноменологічний аналіз часу у філософії Едмунда Гусерля», «Конституювання морального суб’єкта в етичній концепції Мішеля Фуко», «Формування концепцій істини у давньогрецькій філософії VІІ – ІV ст. до н.е.», «Співвідношення раціонального та ірраціонального у інтелектуальному розвитку Європи доби Відродження»,  «Образ людини в християнській антропології», «Аксіологічні основи екологічної етики», «Єдність Істини, Добра і Краси у філософії В.С. Соловйова», «Ціннісний аспект взаємозв’язку національного і загальнолюдського у філософській думці України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.», «Етико-філософський аспект проблеми спілкування», «Ідея прогресу в українській філософії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.», «Арістотелізм та його традиція у філософії Томи Аквінського та неотомізму», «Етноментальні особливості українській філософії доби романтизму», «Морально-ціннісний вимір соціальної реклами», «Діалогічний характер пізнавального процесу у філософії М.М. Бахтіна», «Милосердя у духовно-моральному бутті людини».