Стейкхолдери. Фідбек

Рецензії-відгуки зовнішніх cтейкхолдерів на ОНП:

Качкан В.А. – завідувач кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного університету, професор, академік АН Вищої школи України.

Мозгова Н.Г. – завідувачка кафедри філософії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор.

Кравченко В.Ю. – завідувачка кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат психологічних наук, доцент

Корнелюк М.М. – заступник начальника управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

Качкан В.А. – завідувач кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного університету, професор, академік АН Вищої школи України.

Мозгова Н.Г. – завідувачка кафедри філософії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор.

Кравченко В.Ю. – завідувачка кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат психологічних наук, доцент.

Корнелюк М.М. – заступник начальника управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації.

Опитування стейкхолдерів (аспірантів кафедри, викладачів, адміністрації, випускників і роботодавців) щодо якості забезпечення освітньо-наукової програми “Філософія” зі спеціальності 033 “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “доктора філософії”  по підсумках 1 семестру 2021-2022 н.р. відбулося в січні 2022 р. Опитування було проведено на загальноуніверситетській платформі Центру забезпечення якості. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 8 від 28.01.2022 р.).

Опитування аспірантів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства щодо якості забезпечення освітньо-наукової програми “Філософія” зі спеціальності 033 “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “доктора філософії”  по підсумках 2 семестру 2020-2021 н.р. відбулося в червні 2021 р. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 12 від 25.06.2021 р.): Анкета для аспірантів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

Опитування зовнішніх стейкхолдерів, випускників кафедри філософії, соціології та релігієзнавства щодо якості навчання за програмою підготовки “доктора філософії” зі спеціальності 033 “Філософія” відбулося в червні 2021 р. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 12 від 25.06.2021 р.): Анкета для зовнішніх стейкхолдерів, випускників кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

Зустріч робочої групи ОНП «Філософія» кафедри філософії, соціології та релігієзнавства зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Філософія» (протокол №1 від 25 червня 2021 р.)

Опитування аспірантів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства щодо якості забезпечення освітньо-наукової програми “Філософія” зі спеціальності 033 “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “доктора філософії” по підсумках 1 семестру 2020-2021 н.р. відбулося у лютому 2021 р. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 8 від 12.03.2021 р.): Анкета для аспірантів кафедри філософії соціології та релігієзнавства

Затвердження змін до змістової частини освітньо-наукової програми “Філософія” третього освітньо-наукового рівня вищої освіти PhD (доктор філософії) в галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 “Філософія” на засідання кафедри філософії, соціології та релігієзнавства за участю стейкхолдерів (протокол № 9 від 02.06.2020 р.)

Винесення на обговорення проекту освітньо-наукової програми “Філософія” третього освітньо-наукового рівня вищої освіти PhD (доктор філософії) в галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 “Філософія” на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства за участю стейкхолдерів (протокол № 8 від 02.04.2020 р.)