СПІВПРАЦЯ З АКАДЕМІЧНИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства традиційно співпрацює з профільними кафедрами, відділеннями та спеціалізованими вченими радами по захисту дисертацій Київського національного універси­тету імені Т. Шевченка, Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дрогобицького національного педагогічного університету імені Івана Франка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Івано-Франківським національним медичним університетом, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Жешувським університетом (Польща), Університетом Вітовта Великого (Литва) та ін.

Перелік іноземних ЗВО-партнерів ПНУ: https://ic.pnu.edu.ua/угоди-про-співпрацю/.

Перелік дійсних договорів між ПНУ та ЗВО України: https://nauka.pnu.edu.ua/2021/09/21/dijsni_ugody/

 

Назва університету/установи Термін дії до…
1 Івано-Франківський національний медичний університет.

Від 12.03.2020р., № 2ст/20

5 років

(автоматично продовжується на наступний 5-річний термін)

2 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Від 24.04.2019р., № 23с/19/15/05/19

24.04.2024 р.
3 Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету.

від 04.03.2020р. , №11с/20

04.03.2023
4 Донецький національний університет імені Василя Стуса

Від 12.04.2021р. № 01-15/46

01.04 2022
5 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка.

Від 02.05.2018р. № 24с/18

02.05.2023 р.
6 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Від 06.04.2021р. №291/6-21/34с/21

06.04.2026 р.
7 Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Від 20.10.2020р. №6ст/20

01.11.2025 р.
8 Західноукраїнський національний  університет

Від 05.04.2021р. № 018-21/5ст/21

Термін дії – до прийняття Сторонами рішення про його припинення
9 ДВНЗ Західноукраїнський національний університет.

Від 17.12.2020р. №11ст/20

17.12.2026 р.
10 Прикарпатська ДСДС ІСГ Карпатського регіону НААН Україна.

Від 03.11.2020 р.  № 8ст/20

5 років та автоматично продовжується на наступний 5-річний термін
11 Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України.

Від 19.04.2021 р.  № 7ст/21

5 років автоматично продовжено  на наступний 5-річний термін
12 Державне підприємство «Калуський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні Національної академії наук України».

Від 12.05.2021 р.  № 10ст/21

12.05.2026 р.
13 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Від 26.03.2021р. №4ст/21

26.03.2026 р., автоматично продовжено на 5 років
14 Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Від 15.04.2021р. №6ст/21

До 15.04.2026р.
15 Криворізький національний університет.

Від 12.03.2021 р. №2 ст/21

……..
16 Договір про співпрацю з ІТ-компанією ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» (м.Київ) від 21.09.2021р. №85с.21 5 років
17 Національний університет «Львівська політехніка»

Від 20.10.2020р. №7 ст/20

31.12.2023 р.
18 Львівська національна академія імені М.В. Лисенка.

Від 01.12.2020р. №10 ст/20

01.12.2025 р.
19 Львівський національний аграрний  університет.

Від 13.10.2020 р. №5 ст/20

13.10.2025 р.
20 Львівський торговельно-економічний університет.

Від 18.12.2020 р. №12 ст/20

18.12.2025 р.
21 Мукачівський державний університет.

Від 16.06.2021 р. №12 ст/21

16.06.2026 р.
22 Національний авіаційний університет.

Від 16.07.2019 р. № 609

16.07.2024 р.
23 Державний «Південноукраїнський національний педагогічний університет.

Від 12.09.2019 р.

12.09. 2024 р.
24 Рівненський державний гуманітарний університет.

Від 04.02.2021 р. №1 ст/21

04.02.2026 р.
25 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Від 05.10.2020 р. №52-с/20

05.10.2025 р.
26 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Від 08.10.2020 р. №4-ст/20

08.10.2025 р.
27 ТОВ фірма «Надія».

Від 13.05.2021 р. №11 ст/21

13.05.2022 р.
28 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Від 16.09.2020 р. №64/9ст/20

16.09.2025 р.
29 Харківська державна академія культури.

Від 30.10.2019 р. №15 ст/19

29.10.2022р
30 Херсонський державний університет .

Від 13.12.2018 р. №11 ст/18

13.12.2023 р.
31 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Від 22.04.2021 р. №9 ст/21

22.04.2026 р.
32 Центральний державний архів зарубіжних країн.

Від 28.09.2017 р.

28.09.2022 р.
33 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Від 24.04.2019р. №27с/19

24.04.2024 р.
34 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Від 12.03.2020р. № 29 с/20

12.03.2025 р.
35 Пряшівський університет (Словацька республіка)

Від 28.04.2020р. №3 ст/20

28.04.2025 р.
36 Інститут політичних і етнонаціональних  досліджень імені І.Ф. Кураса  НАН України.

Від 27.10.2016 р.

 26.10.2021 р.
37 Львівський національний університет імені Івана Франка.

Від 02.02.2020 р. № 29с/20

31.12.2025 р.
38 Договір про співпрацю з Національний університет «Чернігівська політехніка» від 25.09.2021, №273/12ст/21 5 років
39 Українським Вільним університетом (Німеччина)

Від 15.05.2017 р. №20с/17

15.05.2022 р.
40 Договір про стажування з Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського від 29.09.2021 №14ст/21 29.09.2026
41 Донецький національний університет імені Василя Стуса

Від 12.04.2021 р. №01-15/46

1.04.2022 р.
42 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Від 27.12.2018 р. №78с/18

27.12.2023 р.
43 ТОВ «Антиплагіат» (м. Київ)

Від 31.01.2019 р. №3/19

31.01.2024 р.
44 Державна науково-технічна бібліотека України

Від 03.06.2019 р №95

03.06.2024 р.
45 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

Від 02.06.2019 р. №39с/19

02.06.2024 р.
46 Вище професійне училище №21 (м. Івано-Франківськ)

Від 25.09.2019 р. № 13 ст/19

25.09.2024 р.
47 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Від 07.10.2019 р. №14ст/19

07.10.2024 р.
48 Договір про співпрацю з Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова від 12.10.2021, №25/96c/21 25 червня 2025
49 Договір про співпрацю з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України в особі Голови Козаченка Леоніда Петровича від 20.10.21 20.10.2026
50 Національний  авіаційний університет

Від 16.07.2019р. №609

16.07.2024 р.
51 Бучацький коледж Подільського державного аграрного технічного університету

Від 04.03.2020р. №11с/20

04.03.2023 р.
52 Міжнародна громадська організація «Європейська академія освіти»

Від 28.08.2021р. №78с/21

28.08.2026 р.
53 Міжнародна громадська організація «Соціальні інновації та персональний розвиток»

Від 28.08.2021р №79с/21

28.08.2026 р.
54 Благодійний фонд « Повір у себе»

03.09.2021р. № 18/21

31.08.2022р
55 Дрогобицький педагогічний імені Івана Франка

Від 15.03.2021р. № 3 ст/21

15.03.2026 р.

Автоматично продовжено на 5 років

56 ДПТНЗ “Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки”

Від 17.09.2021р  №13 ст/21

17.09.2026 р.
57 Угода про дидактичну співпрацю без реєстраційного номера щодо реалізації магістерських програм подвійних дипломів між ПНУ і Державною Вищою Професійною Школою імені Якуба з Парадижа(м. Гожув Великопольський РП)

Від 21.11 2013

безстрокова
58 Договір про співпрацю з Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка від 29.11.2021, № 98-1с/21 29.11.2026
59 Договір про стажування з Чорноморським національним   університетом імені Петра Могили (Миколаїв) від 23.11.2021, № 15ст/21 23.11.2026
60 Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій нац. університету “Львівська політехніка” від 10.12.2021 №16ст/21 10.12.2026
61 Київський національний університет культури і мистецтв від 22.12.2021р. №103-1с/21 22.12.2026
62 ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН” від 12.10.2021 №1ст/22 12.01.2026