Марія Сисак

кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народилася 28 серпня 1989 року. Закінчила філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2011 р.) спеціальність «Філософія». У 2014 р. закінчила навчання в аспірантурі на кафедрі філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 09.00.07 – етика. З  2014 р. – на посаді асистента кафедри філософії та соціології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Етичний вимір світського гуманізму», яку успішно захистила у квітні 2015 р.

Бібліографія праць:

 Сисак М. М. Гуманізм в контексті глобалістики/ М. М. Сисак // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2014. – Вип. 80. – С. 435–441.

Сисак М. М. Гуманістичні підстави громадянського суспільства / М. М. Сисак // Проблеми формування громадянської думки в сучасній Україні матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук.-практ. конференція, 14 листопада 2014 року. – Київ : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2014. – С. 163– 165.

Сысак М. Н. Экологическая культура как форма экологического гуманизма / М. Н. Сысак // Приволжский научный вестник. – Ижевск : ПервопечатникЬ, 2013. – № 12 (28), ч. 1–2013. – С. 77–81.

Сисак М. М. Гуманістичні принципи Альберта Швейцера / М. М. Сисак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Філософія.– Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 665–666. – С. 145–150.

Сисак М. М. Концептуальна аналітика феномену гуманізму / М. М. Сисак // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : 2013. – Вип. 69 (2). – С. 435–441.

Сисак М. М. Типологія сучасного гуманізму / М. М. Сисак // Вісник Черкаського національного університету. Серія : Філософія / відп. ред. О. В. Марченко. – Черкаси : Черкаський нац. ун-т, 2013. – № 11 (264). – С. 52–57.

Трачук М. М. Трансформація ідей гуманізму у філософській думці / М. М. Трачук // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 16. – С. 145–151.

Сисак М. М. Моральна відповідальність як екзистенційна проблема [Електронний ресурс] / М. М. Сисак // Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки «CaritasinVeritate») : Міжнар. наук. конф. (Львів, 13–14 березня 2014 р.). – Режим доступу : http://philosophy.ucu.edu.ua/content.php?id=975&lng=UA

Сисак М. М. Філософський розгляд людини в межах світського гуманізму / М. М. Сисак // Соціально-гуманітарні науки в Україні: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. наук. семінару, 31 травня 2013 р. – Луцьк : Ред.-вид. відділ Луцького нац. техн. ун-ту, 2013. – С. 107–109.

Сисак М. М. Колізії гуманізму / М. М. Сисак // Проблеми моралі: теорія та практика : зб. тез учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. з етики, 24–25 травня 2013 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – С. 114–116.

Сисак М. М. Гуманістичні цінності сучасної культури / М. М. Сисак // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали II Всеукр. наук. конф. (29–30 листопада 2013 р., м Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ : РоялПринт, 2013. – Ч. II. – С. 106–107.

Сисак М. М. Філософські основи ідей гуманізму / М. М. Сисак // Гуманітарно-наукове знання розмаїття парадигм : матеріали наук. конф., 14–15 жовтня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 105–107.

Сисак М. М. Екзистенційний гуманізм / М. М. Сисак // Гуманізм. Людина. Екзистенція : матеріали 25-х Міжнар. людинознавчих філософських читань, 11–12 жовтня 2013 р. – Дрогобич, 2013. – С. 65–67.

Сисак М. М. Екологічна складова сучасного гуманізму / М. М. Сисак // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Криворізької сесії I Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 24 листопада 2012. – Кривий Ріг : ТОВ «Інновація», 2012. – С. 102–104.