Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Опитування стейкхолдерів (аспірантів кафедри, викладачів, адміністрації, випускників і роботодавців) щодо якості забезпечення освітньо-наукової програми “Філософія” зі спеціальності 033 “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “доктора філософії”  по підсумках 2 семестру 2021-2022 н.р. відбулося в липні 2022 р. Опитування було проведено на загальноуніверситетській платформі Центру забезпечення якості. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 14 від 04.08.2022 р. (протокол №1 зустрічі зі стейкхолдерами)).

Опитування стейкхолдерів (аспірантів кафедри, викладачів, адміністрації, випускників і роботодавців) щодо якості забезпечення освітньо-наукової програми “Філософія” зі спеціальності 033 “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “доктора філософії”  по підсумках 1 семестру 2021-2022 н.р. відбулося в січні 2022 р. Опитування було проведено на загальноуніверситетській платформі Центру забезпечення якості. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 8 від 28.01.2022 р.).

Опитування аспірантів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства щодо якості забезпечення освітньо-наукової програми “Філософія” зі спеціальності 033 “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “доктора філософії”  по підсумках 2 семестру 2020-2021 н.р. відбулося в червні 2021 р. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 12 від 25.06.2021 р.): Анкета для аспірантів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

Опитування зовнішніх стейкхолдерів, випускників кафедри філософії, соціології та релігієзнавства щодо якості навчання за програмою підготовки “доктора філософії” зі спеціальності 033 “Філософія” відбулося в червні 2021 р. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 12 від 25.06.2021 р.): Анкета для зовнішніх стейкхолдерів, випускників кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

Зустріч робочої групи ОНП «Філософія» кафедри філософії, соціології та релігієзнавства зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Філософія» (протокол №1 від 25 червня 2021 р. (протокол №1 зустрічі зі стейкхолдерами))

Опитування аспірантів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства щодо якості забезпечення освітньо-наукової програми “Філософія” зі спеціальності 033 “Філософія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “доктора філософії” по підсумках 1 семестру 2020-2021 н.р. відбулося у лютому 2021 р. Результати опитування заслухано на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства (протокол № 8 від 12.03.2021 р.): Анкета для аспірантів кафедри філософії соціології та релігієзнавства

Затвердження змін до змістової частини освітньо-наукової програми “Філософія” третього освітньо-наукового рівня вищої освіти PhD (доктор філософії) в галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 “Філософія” на засідання кафедри філософії, соціології та релігієзнавства за участю стейкхолдерів (протокол № 9 від 02.06.2020 р. (протокол №2 зустрічі зі стейкхолдерами))

Винесення на обговорення проекту освітньо-наукової програми “Філософія” третього освітньо-наукового рівня вищої освіти PhD (доктор філософії) в галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 “Філософія” на засіданні кафедри філософії, соціології та релігієзнавства за участю стейкхолдерів (протокол № 8 від 02.04.2020 р. (протокол №1 зустрічі зі стейкхолдерами))