ПРАКТИКА

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та набуття виробничих навичок приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Науково-дослідна практика Кучера

Науково-дослідна практика Кучера

Практика -робоча програма Філософія 1 курс

Практика Силабус 1 курс філософи

Взірці документів