Нормативні документи

 

 1. Путівник для аспірантів завантажити
 2. Положення про Підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспіранта складається з освітньої та наукової складових.
  1. Зразок розгорнутого плану-проспекту дисертаційного дослідження аспіранта (докторанта).
  2. Зразок оформлення загального навчального плану роботи аспіранта .
 4. Силабуси курсів.
 5. Програма педагогічної практики здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
 6. Вимоги до наукових публікацій науково-педагогічних працівників та здобувачів при створенні разових спеціалізованих рад для захисту докторів філософії
 7. Вимоги до наукових публікацій науково-педагогічних працівників та здобувачів при створенні разових спеціалізованих рад для захисту докторів філософі-2
 8. Графік навчального процесу (Переглянути)
 9. Корисна інформація.
 10. Постановою КМУ від 12.01.2022 р., №44 затверджено Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії, яким передбачено розширення автономії закладів вищої освіти та наукових установ у частині атестації кадрів вищої кваліфікації, а також щодо відповідальності цих закладів та суб’єктів атестації стосовно прийняття ними рішення про присудження ступеня доктора філософії (Постанова КМУ від 12.01.2022 р., №44). Із затвердженим Порядком можна ознайомитися за посиланням:Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії