НАШІ ВИПУСКНИКИ

Максим Дойчик https://kfsr.pnu.edu.ua/дойчик-м-в/

Доктор філософських наук, професорзавідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI – перша третина XVII ст.)» (2004 p.).

Тема дисертації доктора наук: «Ідея гідності: від Античності до Модерну (історико-філософський аналіз)» (2019 p.).

 

Ярослав Гнатюк https://kfsr.pnu.edu.ua/гнатюк-я-с/

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз» (2005 р.).

 

 

 

Богдан Рохман https://kfsr.pnu.edu.ua/рохман-б-м/

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Моральний вимір свободи» (2006 р.).

 

 

 

Світлана Білоус https://kfsr.pnu.edu.ua/білоус-с-і/

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2005 р.захист дисертації Білоус С.І. (Ковцуняк С.І.) на здобуття наукового ступеня кандидат філософських наук (спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство) на тему: “Релігійно – світоглядні ідеї у давньоруських збірках афоризмів (за матеріалами редакції “Бджоли”)”

 

 

 

Віта Винник-Остапишин https://kfsr.pnu.edu.ua/винник-остапишин-в-р/

Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Тема кандидатської дисертації: «Етичні рефлексії українського модернізму» (2012 р.).

 

 

 

 

 

 

Марина Турчин http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-fylosofyy-y-sotsyologyy/spivrobitnyky/

Кандидат філософських наук, доцент кафедра філософії, біоетики та історії медицини, НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця.

Захистила дисертаційне дослідження на тему: “Феномен сорому: етико-філософський аналіз” в Інституті філософії НАН України імені Г.С. Сковороди.

 

 

 

 

 

Алла Сініцина https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-ukrainoznavstva-i-filosofii

 

Анна Сокирко https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-ukrainoznavstva-i-filosofii

 

Олена Бичков’як http://dspu.edu.ua/history/?page_id=406

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені проф. В.Г.Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У 2007 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії.

 

 

 

 

Людмила Облова https://kph.ffs.npu.edu.ua/2010-05-16-20-31-41/2010-01-31-12-24-17/19-2010-02-23-12-04-14

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Інститут філософської освіти та науки.

Тема дисертації „Пізнавальні межі філософської віри (філософсько-антропологічний аспект)”.

 

 

 

 

Скринник Наталія Михайлівна

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0061804

https://www.if.gov.ua/struktura/upravlinnya-kulturi-nacionalnostej-ta-religij/struktura-upravlinnya-kultura

Рік: 2014. Cтупінь: Кандидат. Спеціальність: Філософські науки. 09.00.11 – Релігієзнавство Місто: Київ. Установа: Інститут філософії імені Г. С. Сковороди (Київ)

Головний спеціаліст відділу у справах національностей і релігій Івано-Франківської ОДА

 

 

 

 

 

Павло Пушик http://94.158.152.98/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:230411/Source:default

Кандидат філософських наук.

Етико-гуманістична концепція Івана Франка : автореф. дис … канд. філос. наук : 09.00.07 / Павло Васильович Пушик; В.о. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [б.в.], 2008.– 16 с.

головний спеціаліст відділу позашкільної освіти та роботи з інтернатними закладами, Івано-Франківська область, Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА

 

 

 

 

 

Надія Гринчишин http://94.158.152.98/opac/index.php?url=/auteurs/view/234024/source:default

Кандидат філософських наук,

Рік: 2009. Cтупінь: Кандидат. Спеціальність: Філософські науки. 09.00.07 – Етика Місто: Київ. Установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ)

Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : автореф. дис … канд. філос. наук : 09.00.07 / Надія Ігорівна Гринчишин, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [б.в.], 2009.– 16 с.

 

 

 

 

 

 

 

Алла Макарова https://kfsr.pnu.edu.ua/макарова-а-о/

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століть» (2009 р.)

 

 

 

 

 

Галина Будз https://kfsr.pnu.edu.ua/будз-г-і/

Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Формування концепцій істини у давньогрецькій філософії VII – IV ст. до н. е.», 2014 р.

 

 

 

 

 

 

Марія Сисак https://kfsr.pnu.edu.ua/сисак-м-м/

Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Етичний вимір світського гуманізму», яку успішно захистила у квітні 2015 р

 

 

 

 

 

 

 

Віталій Надурак https://kfsr.pnu.edu.ua/надурак-в-в/

Доктор філософських наук, професор.

Тема кандидатської дисертації: «Етичний вимір концепції ноосфери» (2005 р.).

Тема докторської дисертації: Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики  (етико-філософський аналіз)» (2015 р.).

 

 

 

Ольга Радченко https://kfsr.pnu.edu.ua/радченко-о-б/

Кандидат філософських наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Етичний релятивізм у філософії постмодерну» (2005 р.).

 

 

 

 

 

Ореста Возняк https://kfsr.pnu.edu.ua/возняк-о-т/

Кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.

Тема кандидатської дисертації: “Діалогізм в православному богослов’ї XX століття” (Захист: 25.10.2013 р.).

 

 

 

 

 

 

 

Мирослава Турчин https://kfsr.pnu.edu.ua/турчин-м-б/

Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Тема кандидатської дисертації: «Екологічна етика у парадигмі постмодернізму» (2014 р.).

 

 

 

 

Роман Пятківський https://ifccyc2.pnu.edu.ua/пятківський-роман-олександрович/

Кандидат філософських наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: “Проблема суб’єкта історичного процесу в українській філософії кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть”, 2005 р

 

 

 

 

Олег Гуцуляк https://kfsr.pnu.edu.ua/гуцуляк-о-б/

Кандидат філософських наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Неоязичництво як світоглядне явище: історико-філософський аналіз» (2005 р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Палагнюк https://nung.edu.ua/person/palagnyuk-mikhaylo-mikhaylovich

Кандидат філософських наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний  університет нафти і газу

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Савчук  https://ukd.edu.ua/person/oleg-savchuk

Олег Ігорович Савчук – кандидат філософських наук, завідувач кафедри богослов’я та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН І.М. Луцького Університету Короля Данила