МОЖЛИВОСТІ ДРУКУ СТАТЕЙ

Корисні посилання:

Реєстр фахових наукових видань України з філософських наук: http://nfv.ukrintei.ua/search?specialnistSearch%5B0%5D=033&categorySearch%5B0%5D=b&page=1

Перелік наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії

Правила складання бібліографічних посилань

Наукові журнали, що індексуються у Scopus станом на 30 вересня 2021р.

Українські журнали, що індексуються у Scopus станом на 30 вересня 2021р. https://openscience.in.ua/ua-journals

Наукові журнали, що вибули зі Scopus станом на 30 вересня 2021р

Наукові видання ПНУ (http://lib.pnu.edu.ua/nayk-pny.php):

  1. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки.
  2. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.