Ореста Возняк

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філософських наук, викладач кафедри релігієзнавства, теології і культурології (2014).

Освіта:

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка (2006 р.)

Аспірантура в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2006-2009 р.).

Тема кандидатської дисертації: “Діалогізм в православному богослов’ї XX століття” (Захист: 25.10.2013 р.).

Основні курси, які читає викладач: Історія української культури, Історія буддизму, Теоретичні основи свободи совісті, Релігієзнавство.

Громадські доручення:відповідальна за інформаційний блог філософського факультету.

Публікації:

• Неопатристичний синтез як метод філософствування та православний варіант діалогу / / Вісник Прикарпатського Університету. Філософські і психологічні науки. Випуск ХІ – Івано-Франківськ, 2008 – С.111-117.

• Соціальна позиція Православ’я в оцінці о. Томаша Шпідліка / / Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 4. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008 – С.157-163.

• Церква як спілкування: філософське осмислення православного розуміння церкви / / м. Чернівці 2009р.

• Проблеми розрізнення понять та сучасні гуманітарні дисципліни / / ДДП. Випуск 1. Матеріали всеукраїнської конференції студентів-філософів та молодих науковців 2006- 2007- 2008 рр. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – С.30-35.

• Філософ і релігія: сучасний зріз взаємин філософії, релігієзнавства та богослов’я / / «Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес» Тези Всеукраїнської наукової конференції «ХХІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського» 11-12 лютого – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009р – С.17-20.

• Возняк О.Т. Диалогические основания христологии / О.Т. Возняк // Вестник славянских культур : Научно-информационный журнал. – № 2 (XXVIII). –   М. : ГАСК, 2013. – С. 25–32.

• Возняк О. Т. Проблема личности в творчестве В. Лосского / О. Т. Возняк // Наука и образование в современном мире Выпуск 4: сборник материалов Международной научно-практической конференции. Усть-Каменогорск, апрель, 2013. – Усть-Каменогорск – Москва: узд. «Медиа-Альянс», 2012 – С.19-24.

• Возняк О. Т. Діалогічний вимір ісихазму / О. Т. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Випуск 638-639. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 150-154.

• Возняк О. Т. Про специфіку діалогічної парадигми розуміння людського буття / О. Т. Возняк // Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст) : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С. С. Возняк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 31–34.

• Возняк О. Присутність у спілкуванні як необхідний педагогічний момент соціальної роботи / Ореста Возняк // Феномен учнівства та учительства в історії філософії та культури (Тези Міжнародної наукової конференції «XXV Читання, присвячені 75-й річниці з дня смерті засновника Львівсько-Варшавсьвої філософської школи К.Твардовського», 11-12 лютого 2013 року) / Відп. ред.. В. Л. Петрушенко, редагування В. Л. Петрушенко, І. В. Карівець. – Львів, Вид-во «Ліга-Прес», 2013. – С. 153–155.

• Возняк О. Т. Про специфіку діалогічної парадигми розуміння людського буття / О. Т. Возняк // Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст) : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С. С. Возняк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 31–34.

 Додаткові знання, навички та вміння: англійська, польська, російська мови.

Координатор освітньо-благодійного проекту “Янголи ПОРУЧ”.

E-mail:oresta.voznyak@gmail.com