Галина Будз

кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

Рік народження: 27.10.1974

Місце навчання, рік закінчення ВНЗ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2007 р.

Спеціальність:

Кваліфікація за дипломом: Магістр, викладач релігієзнавчих і філософських дисциплін.

Навчання в аспірантурі: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра філософії та соціології (2009-2013 рр.)

Тема кандидатської дисертації: «Формування концепцій істини у давньогрецькій філософії VII – IV ст. до н. е.», 2014 р.

Основні курси, які веде викладач:

соціальна філософія, філософія, соціологія

Основні публікації:

1. Будз Г. І. Формування проблеми істини у контексті гуманітарного знання античності та Середньовіччя / Г. I. Будз // Науковий вісник Чернівецького університету: збірн. наук. праць. Філософія. – 2007. – Вип. 350 – 351. – С. 12 – 16.

2. Будз Г. І. Проблема істини в логіці та метафізиці Аристотеля / Г. I. Будз // Науковий вісник Чернівецького університету: збірн. наук. праць. Філософія. – 2008. – Вип. 412 – 413. – С.187 – 191.

3. Будз Г. І. Раціоцентричність античної філософії в пошуках істини / Г. I. Будз // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2011. –Вип. 14. – С. 93 – 98.

4. Будз Г. І. Пошук істини в античній філософії як основа формування класичної парадигми пізнання / Г. I. Будз // Науковий вісник Чернівецького університету: збірн. наук. праць. Філософія. – 2011. – Вип. 561-562. – С. 72 – 77.

5. Будз Г. І. Концептуальні підходи до співвідношення чуттєвого і раціонального пізнання істини у філософії та науці античності / Г. I. Будз // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2012. – Вип. 4 (2). – С.64 – 70.

6. Будз Г. І. Очевидність правди в античній філософії / Галина І. Будз / Європейський дослідник – 2013. – Вип.(57). – № 8 – (2). – С. 2144 – 2151.

7. Будз Г. І. Методологічні підходи до проблеми істини в античній та середньовічній філософії / Г. I. Будз // Дні науки філософського факультету – 2007 : Міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2007 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Ч.І. – С.10 – 12.

8. Будз Г. І. Проблема істини у філософії як можливість філософії / Г. I.  Будз // Тези міждисциплінарної конференції «Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії», 29 – 30 листопада 2007 р. / Відп. за випуск проф. А. Ф. Карась. – Львів, 2007. – С. 119 – 121.

9. Будз Г. І. Міфологічний характер істини в античній філософії / Г. I. Будз // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009 : Міжнародна наукова конференція (21 – 22 квітня 2009 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Ч.1. – С. 10 – 12.

10. Будз Г. І. Формування поняття істини в античній філософії / Г. I. Будз // Філософія гуманітарного знання : після Вільгельма Дільтея. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16 – 17 жовтня 2009 р. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 115 – 118.

11. Будз Г. І. Формування кореспондентської концепції істини в античній філософії / Г. І. Будз // Дні науки філософського факультету – 2010 : Міжнародна наукова конференція (21 – 22 квітня 2010 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч.1. – С. 13 – 14.

12. Будз Г. І. Пошук істини як джерела смисложиттєвих етичних орієнтирів та цінностей / Г. I. Будз // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : Всеукраїнська науково-практична конференція (10 – 11 травня 2010 року) : Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С. 65 – 68.

13. Будз Г. І. Особливості становлення української філософської традиції у контексті античної філософії / Г. I. Будз // Українська філософська думка у контексті європейської філософії : Всеукраїнська науково-практична конференція (19 – 20 травня 2011 року) : матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – С. 52 – 55.