Лілія Борисевич

Вчене звання, посада: доцент, Заслужений працівник культури України.

Освіта:Івано – Франківський педагогічний інститут імені В.Стефаника, факультет педагогіки і методики початкового навчання, 1967 – 1971 рр.

Івано – Франківський педагогічний інститут імені В.Стефаника, історичний факультет, 1980 – 1983 рр.

Основні курси, які читає викладач: Українська і зарубіжна культура, Культурологія, Історія української культури.

Громадські доручення: заступник декана з виховної роботи філософського факультету, член вченої ради філософського факультету.

Публікації:

 • Ларіонова В., Борисевич Л. Антропологічна спямованість філософії неотомізму / / Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. І.: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / За заг. ред. д.філос.н. А.Колодного, д.і.н. О.Реєнта, д.філос.н. П.Яроцького, д.філос.н. Л.Филипович, д.філос.н. С.Кияка. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С. 412-418.
  • Ларіонова В., Борисевич Л.Культурна самоідентифікація особистості / / Мистецтвознавство. – № 9. – 2008. – С.
  • Борисевич Л.В., Соловей А.М. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Культурологія». – Івано-Франківськ: Видавець Маргітич О.І., 2008. – 56 с.
 • Коваль І., Ларіонова В., Борисевич Л. Посадські церкви Галицько-Волинської Русі / І. Коваль, В. Ларіонова, Л. Борисевич / / Галицька митрополія в історії європейського християнства. Матеріали міжнародної науково конференції (Галич, 14 травня 2009). – Галич: Давній Галич, 2009. – С. 148-158.
 • Борисевич Л. Феномен науково-педагогічної діяльності А.Шептицького і Й. Сліпого / Л. Борисевич // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини: Матеріали наукової конференції (Галич, 25 травня 2013 р.). – Галич : Давній Галич, 2013. – С. 118-126.
 • Борисевич Л. Народна мудрість як духовний феномен / Л. Борисевич // Мультиверсум. Філософський альманах: збірник наук. прац. / гол. ред. В.В. Лях. – Вип.2 (120). – К., 2013. – С. 103-110.
 • Борисевич Л., Фіглевський М.Елементи гуцульської сакральної архітектури в храмовому будівництві української діаспори / Л. Борисевич, М. Фіглевський // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2012. – Вип..4. – С. 242-247.
 • Борисевич Л. Суспільство та культура: співвідношення понять у постмодерному дискурсі / Л. Борисевич // Гілея: Науковий вісник. – 2013. – Вип. 74. – С. 296-307.
 • Борисевич Л.В. Вплив антропоцентричного гуманізму Т.Шевченка на процес становлення національної ідентичності / Л. Борисевич// Гілея: Науковий вісник. – 2013. – Вип. 78. – С. 199 – 206
 • Борисевич Л. Внесок Галицького єпископа Косми у становлення Вселенської Церкви в Україні у ХІІ столітті / І. Коваль, Л. Борисевич, А. Соловей // Українське релігієзнавство. – 2013. – № 67. – С. 124-130.
 • Борисевич Л., Фіглевський М. Елементи гуцульської сакральної архітектури в храмовому будівництві української діаспори / Л.Борисевич, М. Фіглевський // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «землякам моїм в Україні і не в Україні»: зб. Матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІV міжнародного конгресу світового українства). – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 389 – 392.
 • Борисевич Л.В. Лекції з історії української культури / За ред. проф. Кияка. / Л. Борисевич – Івано-Франківськ, 2013. – 140 с.
 • Соловей А.М., Борисевич Л.В. Теорія культури в тестах / За ред. Кияка С.Р. / А.М. Соловей, Л.В. Борисевич – Івано-Франківськ: ПП Маргітич О. І., 2013. – 58 с.

Додаткові знання, навички та вміння: німецька, польська, російська мови.