АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та керуючись принципом соціальної відповідальності, 28 вересня 2015 року Вчена рада Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ухвалила Положення про запобігання плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів. Це стало першим кроком, щодо інституційного запровадження механізмів боротьби зі списуванням, плагіатом та іншими видами академічної нечесності.

Проект Кодексу пройшов кілька рівнів обговорення. Відбулася зустріч і обговорення проекту Кодексу честі із профспілковим активом університету, студенством. Кодекс пройшов обговорення та отримав позитивний висновок науково-методичної ради університету. Академічна чесність у навчальному закладі є суттєвою противагою процесам монетизації освіти, оскільки призначена служити збереженню та популяризації справжніх цінностей у світі мінливих інтересів. ЇЇ мета не тільки виховати нетерпимість до плагіату, списування, зловживань та інших видів академічної нечесності, але й навчити чесно та відповідально працювати з інформацією, сумлінно виконувати свою роботу.

Наступним етапом стало ухвалення Кодексу честі університету, який є ширший за своїм змістом та охоплює своєю дією усю академічну громаду. Тому, 29 грудня 2015 року, після представлення проекту документа заступником декана філософського факультету, доцентом Максимом Дойчиком конференцією трудового колективу одноголосно було прийнято постанову про затвердження Кодексу честі Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та наголошено на неухильному його виконанні усіма особами, що навчаються й працюють в університеті.

Це рішення має сприяти впровадженню та дотриманню стандартів академічної чесності в Прикарпатському національному університеті, які, в свою чергу, дозволять забезпечити активну та повноцінну академічну діяльність університетської громади.

Публічне прийняття Кодексу честі Прикарпатського національного університету є прикладом позитивної зміни суспільної свідомості та важливим кроком системного впровадження високих стандартів навчальної та дослідницької діяльності в університеті.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ